Centrum Dializa Sp. z o.o.

Szpital w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27

 

 

    Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, iż 23-24 października 2014r na X Forum Rynku Zdrowia organizowanym w Warszawie został zaproszony Prezes Centrum Dializa Sp. z o. o. Pan Jacek Nowakowski. Była to dwudniowa debata o aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

Pan Prezes został zaproszony w dowód uznania za wzorową prywatyzację szpitala i jego restrukturyzację zakończoną sukcesem.

 

Jednym z tematów konferencji była restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych, procesy konsolidacyjne oraz zakres i jakość udzielanych świadczeń.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres tematyczny panelu, w którym przedstawiany za wzór był szpital prowadzony przez Spółkę Centrum Dializa.

 

Zdrowy szpital – zdrowe finanse; wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego:

Zobowiązania i płynność finansowa szpitala, a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów,

Proces inwestycyjny w podmiotach leczniczych – od finansowania do wybudowania,

Outsourcing – za i przeciw,

System konsultancki w szpitalach – powrót do dyskusji,

Zakupy grupowe,

Nie liczymy tylko na unijne środki, inwestycje w podmiotach leczniczych i źródła ich finansowania.

 

 

Pan Prezes podzielił się z innymi uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, co spotkało się z gorącym przyjęciem, oraz podziękował za wyróżnienie.

 

Szpital w Białogardzie to kolejna jednostka, w której można wykorzystać sprawdzone i nagradzane wzorce, dla dobra pacjentów i mieszkańców powiatu.