Centrum Dializa Sp. z o.o.

Szpital w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27

 

 

W panelu „Restrukturyzacja szpitali powiatowych” podczas XXIV Międzynarodowego Forum Ekonomicznego i VIII Forum Regionów przekształcenia w szpitalu prowadzonym przez Spółkę Centrum Dializa  uznane zostały za wzorcowe.

 

W Krynicy-Zdroju odbyło się XXIV Forum Ekonomiczne – największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Do górskiego uzdrowiska przyjechało 3 tysiące gości - liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki, w tym 500 dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji.

Motto Forum brzmiało  „Pokryzysowy świat — czas nowych liderów”.

 

W panelu dotyczącym restrukturyzacji szpitali powiatowych odpowiadano na pytania:

 

Czy powiaty są jeszcze w stanie same dokonać zmian tak, by uratować szpitale, czy też jedynym rozwiązaniem jest prywatyzacja?

Jaką rolę podczas tych przekształceń powinien pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia?

Co jest najlepsze dla pacjentów?

 

Postawiono tezę: Restrukturyzacja szpitali powiatowych to w ich obecnej sytuacji konieczność.

 

W trakcie panelu podano Szpital w Łasku prowadzony przez Centrum Dializa jako modelowy przykład udanej transformacji.

 

Jednostka przed przejęciem była bliska upadłości. Szpital nie był remontowany od lat, ponadto na oddziałach zdarzały się braki nawet podstawowych materiałów medycznych. Największym zagrożeniem był jednak narastający przez lata dług, który w razie nakazu spłaty, mógł zagrozić płynności finansowej całego Powiatu Łaskiego.

 

Dzięki współdziałaniu operatora - Centrum Dializa Sp. z o.o. oraz władz Powiatu Łaskiego – właściciela, udało się nie tylko uratować szpital w Łasku, ale także wprowadzić go na ścieżkę ustawicznego rozwoju.

 

 

Wprowadzenie reform całkowicie spoczywa na zewnętrznym operatorze, ale i on przejmując kontrakt od NFZ zabezpiecza całkowicie działania szpitala i świadczenie usług medycznych dla wszystkich pacjentów. Operator inwestuje również w nowy sprzęt, remonty budynku oraz otwiera nowe oddziały szpitalne.

 

Zdaniem panelistów, kierunek zmian w szpitalach będzie systematycznie zmierzał w stronę powolnego procesu prywatyzacji.

 

To, czego dokonano w powiecie łaskim, zostało dostrzeżone jako przykład godny do naśladowania. Wspólne działania Spółki Centrum Dializa i Powiatu Łaskiego uratowały szpital i umożliwiły jeszcze lepsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Zaufanie pochodzi z doświadczenia i dlatego jesteśmy pewni, że również szpital w Białogardzie będzie służył pacjentom, świadcząc usługi medyczne na najwyższym poziomie.