Centrum Dializa Sp. z o.o.

Szpital w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27

 

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane dzieciom oraz osobom dorosłym zgodnie z posiadanymi specjalnościami określonymi właściwych wpisach rejestrowych.

 

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności a przede wszystkim:

udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

sprawowanie opieki stacjonarnej,

udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

wykonywanie badań diagnostycznych przez poszczególne pracownie.

Realizacja programów promocji zdrowia.

Prowadzenie działalności szkoleniowej personelu medycznego.

Prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Realizowanie zadań z zakresu obronności.