Centrum Dializa Sp. z o.o.

Szpital w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27

Centrum Dializa sp. z o.o. informuje, iż w związku z koniecznością dostosowania struktury oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia od 31 marca br. wprowadziło zmianę w organizacji pracy placówki i utworzyło na Oddziale Wewnętrznym Pododdział Reumatologii, zamiast samodzielnie funkcjonującego Oddziału Reumatologii.

Zmiana ta ma charakter wyłącznie formalny i jest podyktowana troską o zabezpieczenie pacjentom z powiatu białogardzkiego dostępu do specjalistycznych usług medycznych oraz zapewnienia szpitalowi finansowania tychże usług na odpowiednim poziomie. Na Pododdziale Reumatologii będą leczeni wszyscy dotychczasowi pacjenci Oddziału Reumatologii. Personel Pododdziału Reumatologii będzie pracował pod kierownictwem doświadczonego lekarza, obecnego ordynatora Oddziału Wewnętrznego.

Nowa struktura oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie jest szczególnie korzystna ze względu na przyszłe zmiany w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ zapewni dostępność do usług reumatologicznych i ich finansowanie także po wprowadzeniu nowych zasad. Białogardzka lecznica będzie „szpitalem I stopnia”, co oznacza, że w ramach finansowania usług bez konieczności uczestnictwa w postępowaniu konkursowym otrzyma pieniądze na leczenie pacjentów hospitalizowanych na wszystkich obecnie funkcjonujących oddziałach.

 

Zgodnie z intencją ustawodawcy, wszystkie dodatkowe usługi (np. świadczone na oddziale rehabilitacji) będą kontraktowane w drodze konkursu bez gwarancji podpisania umowy na ich pełne finansowanie ze środków publicznych. Ta reguła  będzie dotyczyła wszystkich szpitali w kraju.