Centrum Dializa Sp. z o.o.

Szpital w Białogardzie

ul. Chopina 29, 78-200 Białogard

tel. 94 311 37 26, fax 94 311 37 27

Architekci z Poznania zakończyli zmiany w projekcie nowego bloku operacyjnego białogardzkiego szpitala. Lada dzień ekipy Instalbudu przystąpią do realizacji inwestycji, a tymczasem dobiegają końca prace przy ociepleniu i wykończeniu elewacji łącznika, w którym ulokowane będzie już wkrótce „serce” lecznicy.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Instalbud z Białogardu pod koniec ubiegłego roku zabezpieczyło pomieszczenia przyszłego bloku operacyjnego – wstawiło okna i ukończyło pokrycie dachowe, zamykając tak zwany stan surowy. Na początku kwietnia ekipy budowlane powróciły na teren obiektu i kontynuują prace zewnętrzne przy elewacji i ociepleniu – plan jest taki, aby zakończyć je na początku maja i zapewne tak się stanie, bo postępy idą szybko i sprawnie. W tym czasie poznańska pracownia architektoniczna Tomasza Drożdżyńskiego projektanta bloku, opracowała zmiany w projekcie, które umożliwiły spełnienie nowych wymogów  dla tego typu obiektów.

Jacek Nowakowski, prokurent Centrum Dializa sp. z o.o., jako inwestor zaakceptował nowe rozwiązania. - Możemy ruszać lada dzień z pracami wewnątrz budynku – mówi Jacek Nowakowski. – Na razie wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, mimo wysokich wymagań stawianych szpitalom powiatowym po wprowadzeniu nowych zasad funkcjonowania tego typu placówek. Nie zwlekamy z inwestycją, bo wiemy, jak bardzo jest ważna zarówno dla pacjentów, pracowników oraz dla nas jako zarządcy placówki.

Szpital w Białogardzie obecnie funkcjonuje w dwóch odległych od siebie budynkach – powoduje to niepotrzebne koszty, a także wiele innych niedogodności >organizacyjnych. Spółka Centrum Dializa rok temu przejęła szpital, któremu groziła upadłość i likwidacja. Obecnie  w ramach 30-letniej umowy dzierżawy spółka kończy  inwestycję – budowę nowoczesnego bloku operacyjnego. Przypomnijmy, że pierwotnie  na nowy blok miało być przeznaczone 30 milionów, ale w 2011 roku wojewoda zachodniopomorski nie zatwierdził ministerialnej dotacji w tej wysokości. Powiat z własnych środków rozpoczął budowę bloku operacyjnego przy ul. Chopina wraz z łącznikiem pomiędzy  budynkami szpitala. To właśnie w tej lokalizacji powstają obecnie sale operacyjne.

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Fundacja Pro Salute Omnium z Katowic wraz z dyrekcją i pracownikami Szpitala w Białogardzie zorganizowała wielkanocne upominki dla seniorów. Pięćdziesiąt świątecznych paczek zawierających smakołyki oraz specjalistyczne produkty niezbędne do pielęgnacji trafiły do wszystkich pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Jest to dowód na to, że w ten wyjątkowy świąteczny czas seniorzy mogą liczyć na zainteresowanie i pamięć młodszego pokolenia. Naszym Pacjentom życzymy pogody ducha i jak najlepszego samopoczucia.

 

 

Centrum Dializa sp. z o.o. informuje, iż w związku z koniecznością dostosowania struktury oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia od 31 marca br. wprowadziło zmianę w organizacji pracy placówki i utworzyło na Oddziale Wewnętrznym Pododdział Reumatologii, zamiast samodzielnie funkcjonującego Oddziału Reumatologii.

Zmiana ta ma charakter wyłącznie formalny i jest podyktowana troską o zabezpieczenie pacjentom z powiatu białogardzkiego dostępu do specjalistycznych usług medycznych oraz zapewnienia szpitalowi finansowania tychże usług na odpowiednim poziomie. Na Pododdziale Reumatologii będą leczeni wszyscy dotychczasowi pacjenci Oddziału Reumatologii. Personel Pododdziału Reumatologii będzie pracował pod kierownictwem doświadczonego lekarza, obecnego ordynatora Oddziału Wewnętrznego.

Nowa struktura oddziałów Szpitala Powiatowego w Białogardzie jest szczególnie korzystna ze względu na przyszłe zmiany w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ zapewni dostępność do usług reumatologicznych i ich finansowanie także po wprowadzeniu nowych zasad. Białogardzka lecznica będzie „szpitalem I stopnia”, co oznacza, że w ramach finansowania usług bez konieczności uczestnictwa w postępowaniu konkursowym otrzyma pieniądze na leczenie pacjentów hospitalizowanych na wszystkich obecnie funkcjonujących oddziałach.

 

Zgodnie z intencją ustawodawcy, wszystkie dodatkowe usługi (np. świadczone na oddziale rehabilitacji) będą kontraktowane w drodze konkursu bez gwarancji podpisania umowy na ich pełne finansowanie ze środków publicznych. Ta reguła  będzie dotyczyła wszystkich szpitali w kraju.

 

W ostatnim czasie w Głosie Koszalińskim pojawił się artykuł dotyczący nowego bloku operacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z nim:

Architekci już rysują nowy blok operacyjny w Białogardzie

 

 

Szanowni Pracownicy Szpitala Powiatowego w Białogardzie!

Informujemy, że z przyczyn technicznych wynagrodzenia za miesiąc luty 2017 r. zostały zrealizowane 10 dnia miesiąca, z jednodniowym opóźnieniem. Wypłaty na kontach bankowych pracowników szpitala powinny zostać zaksięgowane najpóźniej w poniedziałek, 13 lutego 2017 r. Ewentualne przesunięcia tego terminu nie są zależne od Centrum Dializa sp. z o.o. Przepraszamy za zaistniałą sytuację!

Kierownictwo Szpitala Powiatowego w Białogardzie

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 07 stycznia 2017 roku zmarła

 

Krystyna Jaworowska

 

Była człowiekiem niezwykłej prawości i skromności

Życzliwa ludziom, przez całe życie niosła im pomoc.

 

Całej Rodzinie Pani Krystyny

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

 

Dyrekcja i Pracownicy Centrum Dializa sp. z o.o. Szpital w Białogardzie

 

 

 

 

      Spółka Centrum Dializa weszła na polski rynek medyczny w roku 2001 rozpoczynając działalność w zakresie hemodializoterapii. Pierwsza stacja dializ Spółki powstała w Sosnowcu i cieszyła się dużym zainteresowaniem pacjentów, stanowiąc alternatywę dla państwowej służby zdrowia. Chcąc zatem wyjść naprzeciw potrzebom kolejnych pacjentów, założyciele Spółki podjęli decyzję o otwarciu nowych stacji dializ w innych miejscowościach. Efektem działań Zarządu Spółki jest dziś ponad czterdzieści ośrodków dializ zlokalizowanych na terenie całego kraju, w których dializuje się obecnie ponad półtora tysiąca pacjentów.

 

Medyczna działalność Spółki Centrum Dializa nie kończy się jednak na działalności w zakresie nefrologii i hemodializoterapii.

 

Centrum Dializa prowadzi również pracownie hemodynamiki w Pszczynie, Łasku, Tarnowskich Górach i Knurowie. Pracownie hemodynamiki czyli oddziały kardiologii interwencyjnej umożliwiają zabiegowe leczenie pacjentów z ostrym zawałem serca.

 

Trzecim profilem działalności medycznej Spółki Centrum Dializa są szpitale. W strukturze Spółki funkcjonują 4 szpitale:

Szpital w Pszczynie (od 2011 roku)

Szpital w Łasku (od 2012 roku)

Szpital w Opatowie (od 2015 roku)

Szpital w Białogardzie (od 2016 roku)

 

Spółka Centrum Dializa posiadając już duże doświadczenie w restrukturyzacji zadłużonych jednostek szpitalnych jest otwarta na dalszy rozwój oraz gotowa uczestniczyć w podobnych projektach w innych częściach kraju.

 

 

 

 

 

    Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, iż 23-24 października 2014r na X Forum Rynku Zdrowia organizowanym w Warszawie został zaproszony Prezes Centrum Dializa Sp. z o. o. Pan Jacek Nowakowski. Była to dwudniowa debata o aktualnej sytuacji na rynku zdrowia oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

Pan Prezes został zaproszony w dowód uznania za wzorową prywatyzację szpitala i jego restrukturyzację zakończoną sukcesem.

 

Jednym z tematów konferencji była restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych, procesy konsolidacyjne oraz zakres i jakość udzielanych świadczeń.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres tematyczny panelu, w którym przedstawiany za wzór był szpital prowadzony przez Spółkę Centrum Dializa.

 

Zdrowy szpital – zdrowe finanse; wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego:

Zobowiązania i płynność finansowa szpitala, a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo pacjentów,

Proces inwestycyjny w podmiotach leczniczych – od finansowania do wybudowania,

Outsourcing – za i przeciw,

System konsultancki w szpitalach – powrót do dyskusji,

Zakupy grupowe,

Nie liczymy tylko na unijne środki, inwestycje w podmiotach leczniczych i źródła ich finansowania.

 

 

Pan Prezes podzielił się z innymi uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami i osiągnięciami, co spotkało się z gorącym przyjęciem, oraz podziękował za wyróżnienie.

 

Szpital w Białogardzie to kolejna jednostka, w której można wykorzystać sprawdzone i nagradzane wzorce, dla dobra pacjentów i mieszkańców powiatu.

 

 

 

 

 

W panelu „Restrukturyzacja szpitali powiatowych” podczas XXIV Międzynarodowego Forum Ekonomicznego i VIII Forum Regionów przekształcenia w szpitalu prowadzonym przez Spółkę Centrum Dializa  uznane zostały za wzorcowe.

 

W Krynicy-Zdroju odbyło się XXIV Forum Ekonomiczne – największa konferencja gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Do górskiego uzdrowiska przyjechało 3 tysiące gości - liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego z blisko 60 krajów Europy, Azji i Ameryki, w tym 500 dziennikarzy reprezentujących 150 redakcji.

Motto Forum brzmiało  „Pokryzysowy świat — czas nowych liderów”.

 

W panelu dotyczącym restrukturyzacji szpitali powiatowych odpowiadano na pytania:

 

Czy powiaty są jeszcze w stanie same dokonać zmian tak, by uratować szpitale, czy też jedynym rozwiązaniem jest prywatyzacja?

Jaką rolę podczas tych przekształceń powinien pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia?

Co jest najlepsze dla pacjentów?

 

Postawiono tezę: Restrukturyzacja szpitali powiatowych to w ich obecnej sytuacji konieczność.

 

W trakcie panelu podano Szpital w Łasku prowadzony przez Centrum Dializa jako modelowy przykład udanej transformacji.

 

Jednostka przed przejęciem była bliska upadłości. Szpital nie był remontowany od lat, ponadto na oddziałach zdarzały się braki nawet podstawowych materiałów medycznych. Największym zagrożeniem był jednak narastający przez lata dług, który w razie nakazu spłaty, mógł zagrozić płynności finansowej całego Powiatu Łaskiego.

 

Dzięki współdziałaniu operatora - Centrum Dializa Sp. z o.o. oraz władz Powiatu Łaskiego – właściciela, udało się nie tylko uratować szpital w Łasku, ale także wprowadzić go na ścieżkę ustawicznego rozwoju.

 

 

Wprowadzenie reform całkowicie spoczywa na zewnętrznym operatorze, ale i on przejmując kontrakt od NFZ zabezpiecza całkowicie działania szpitala i świadczenie usług medycznych dla wszystkich pacjentów. Operator inwestuje również w nowy sprzęt, remonty budynku oraz otwiera nowe oddziały szpitalne.

 

Zdaniem panelistów, kierunek zmian w szpitalach będzie systematycznie zmierzał w stronę powolnego procesu prywatyzacji.

 

To, czego dokonano w powiecie łaskim, zostało dostrzeżone jako przykład godny do naśladowania. Wspólne działania Spółki Centrum Dializa i Powiatu Łaskiego uratowały szpital i umożliwiły jeszcze lepsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Zaufanie pochodzi z doświadczenia i dlatego jesteśmy pewni, że również szpital w Białogardzie będzie służył pacjentom, świadcząc usługi medyczne na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane dzieciom oraz osobom dorosłym zgodnie z posiadanymi specjalnościami określonymi właściwych wpisach rejestrowych.

 

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych specjalności a przede wszystkim:

udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach,

sprawowanie opieki stacjonarnej,

udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

wykonywanie badań diagnostycznych przez poszczególne pracownie.

Realizacja programów promocji zdrowia.

Prowadzenie działalności szkoleniowej personelu medycznego.

Prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Realizowanie zadań z zakresu obronności.

 

 

 

 

W dniu 25 listopada br. w Warszawie zostało podpisane Porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. mające na celu restrukturyzację zadłużenia Szpitala w Białogardzie. Podpisanie porozumienia jest kolejnym etapem w drodze do przekazania ciężaru prowadzenia lecznicy Spółce Centrum Dializa.

 

 

 

 

Centrum Dializa jest prężnie rozwijającą się firmą medyczną. Chcąc poszerzać swoją ofertę medyczną sukcesywnie otwieramy nowe jednostki w całej Polsce dbając jednocześnie o wysoką jakość świadczonych usług.
W dniu 22 października 2015 roku podpisaliśmy z Białogardzkim Centrum Medycznym Sp. z o.o. umowę dzierżawy białogardzkiej lecznicy biorąc na siebie ciężar prowadzenia Szpitala w Białogardzie. Mamy nadzieję, iż prowadzona przez nas jednostka spełni oczekiwania społeczności Białogardu i okolic. Mamy również nadzieję na owocną współpracę z władzami powiatu białogardzkiego oraz miejscowymi organizacjami i instytucjami, którym leży na sercu zdrowie mieszkańców powiatu i okolic.

 

Top